HÀN THE - BORAX PENTAHYDRAT - NA2B4O7.5H2O - HOÁ CHẤT BÌNH DƯƠNG